นโยบายการคืนสินค้าและรับเงินคืน

นโยบายการรับเงินคืน
1. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากการผลิต Sackitem ประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
2. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพวัสดุหรือกระบวนการผลิต Sackitem ประเทศไทย จะนำสินค้านั้นส่งคืนให้กับคุณ
3. กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้มีเงื่อนไขดังนี้
• สินค้านั้นไม่ได้สั่งผ่านเว็บไซต์ Sackitem ประเทศไทย หรือช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้า ของSackitem ประเทศไทย
• สินค้ามีความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการใช้งานโดยประมาท
• สินค้ามีความเสียหายจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสินค้า

นโยบายการรับเงินคืน
*คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า
สินค้าจะต้องส่งคืนในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ (ซองและบรรจุภัณฑ์) ที่สมบูรณ์ สินค้าจะต้องมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงถูกใช้งานเฉพาะในการตรวจเช็คสภาพตามจริงของสินค้า เช่น รุ่น หรือ ขนาดของสินค้าที่ได้รับ โดยไม่มีร่องรอยการใช้ การสึกหรอ หรือมีรอยเปื้อนสกปรกใดๆ
การคืนสินค้าเป็นตามเงื่อนไขดังนี้
• สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมถึงป้ายสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเท่านั้น
• ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก Sackitem ประเทศไทย ทางผู้ส่่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการขนส่งสินค้าคืนทั้งหมด
• Sackitem ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจาก การโจรกรรม หรือการสูญหายใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้าคืน
หากสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขทาง Sackitem ประเทศไทย จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำขอของท่านถูกปฏิเสธ และจะไม่มีการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อเสนอของ Sackitem ประเทศไทย ได้ดังนี้
ข้อ 1. สินค้าจะถูกจัดส่งคืนลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ลูกค้าจะต้องชำระ
ข้อ 2. สินค้าจะถูกกำจัดหรือรีไซเคิล
*ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบกลับภายใน14 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ สินค้าจะถูกกำจัดตามนโยบายของ Sackitem ประเทศไทย*
หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อหรือสินค้าขาดหายสามารถติดต่อเราได้ทันที ที่เบอร์โทร +6699-8080-680 หรือ ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ sackitem@gmail.com

นโยบายการยกเลิก
ผู้ใช้ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เขาไม่พอใจกับคำสั่งของเขาอาจใช้สิทธิ์ในการถอนโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อที่ https://sackitem.com/
สินค้าที่จะส่งคืนจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาสูงสุดสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คุณแจ้ง Sackitem ประเทศไทยว่าคุณใช้สิทธิ์ในการถอน
ผลิตภัณฑ์อาจถูกส่งคืนภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับการสั่งซื้อและขอผ่านทางอีเมล์ไปที่ sackitem@gmail.com ระบุในเรื่องของหมายเลขการสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนพร้อมกับผู้ติดต่อ ข้อมูล.

นโยบายการจัดส่งสินค้า
1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย
โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
3. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว